/* Hide footer */ #main-footer { height: 0 !important; overflow: hidden; }
Select Page

OM FAMILIEKONSULT

Familiekonsult sin veileder er Espen Deschington, født i 1980.

For meg er det viktig å møte hver enkelt med åpenhet og respekt. Jeg evner å skape relasjoner og en trygg arena for veiledning.

UTDANNING

Jeg er utdannet vernepleier,
sertifisert ART-trener og
Cos-P terapeut.

VIDEREUTDANNING

  • Vold i nære relasjoner
  • Konflikt arbeid og mekling
  • Spillavhengighet og problemskapende dataspilling
  • Kompetanse på traumesensitiv omsorg.

ARBEIDSERFARING

Jeg har jobbet som familieveileder i barnevernsfeltet siden 2017 og har 7 års erfaring innen akutt og subakutt psykiatri.

Gjennom mange års erfaring har jeg møtt mange familier med sammensatte utfordringer med ulik kulturell bakgrunn.

Jeg har opparbeidet meg høy kompetanse som omhandler konfliktarbeid mellom foreldre, arbeid med foreldre som har utøvd vold, sinnemestring, miljøteraputisk arbeid med barn og unge med atferdsvansker og lang erfaring med å føre tilsyn under samvær.

I tillegg til dette har jeg veiledet lærere på ulike skoler.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Jeg vil kunne gi samtaler per telefon, personlig oppmøte hjemme hos hver enkelt familie eller via digitalt verktøy som Teams.

Avtaler vil bli holdt på ettermiddag og eventuelt helg.

Alle opplysninger i sakene vil bli oppbevart via sikre portaler av hensyn til personvernet samt at taushetsplikten ivaretas. Opplysninger om hver enkelt sak slettes ved avslutning.

Pris kr 850,- kr per time.

+47 906 52 252 | espen@familiekonsult.no | Bertrand Narvesensvei 2, 0661 Oslo

Org: 830 144 412

Familiekonsult © 2023

Nettsiden er levert av Teikna.no AS