Familiekonsult sin veileder er Espen Deschington, født i 1980. Jeg er utdannet vernepleier, sertifisert ART-trener, Cos-P terapeut og har videre utdanning i vold i nære relasjoner, konflikt arbeid og mekling, spillavhengighet og problemskapende dataspilling samt kompetanse på traumesensitiv omsorg. 

Jeg har jobbet som familieveileder i barnevernsfeltet siden 2017 og har 7 års erfaring innen akutt og subakutt psykiatri. Gjennom mange års erfaring har jeg møtt mange familier med sammensatte utfordringer med ulik kulturell bakgrunn. Espen sin kompetanse omhandler konfliktarbeid mellom foreldre, arbeid med foreldre som har utøvd vold, sinnemestring, miljøteraputisk arbeid med ungdommer med atferdsvansker og lang erfaring med å føre tilsyn under samvær. I tillegg til dette har jeg veiledet lærere på ulike skoler.

Jeg vil kunne gi samtaler per telefon, personlig oppmøte hjemme hos hver enkelt familie eller via digitalt verktøy som teams. Avtaler vil bli holdt på ettermiddag og eventuelt helg.

Pris avtales ut ifra hver enkelt sak. Avtaler som avlyses innen 48 timer innen oppsatt tid vil bli faktuert i sin helhet. 

Alle opplysninger i sakene vil bli oppbevart via sikre portaler av hensyn til personvernet. Opplysninger om hver enkelt sak slettes ved avslutning.