Familiekonsult er et enkeltpersonsforetak som tilbyr veiledningstjenester i Oslo og omegn for familier med ulike og sammensatte behov. Målgruppen er barn, unge og foreldre som av ulike årsaker har behov for samtaler og veiledning. Familiekonsult tilbyr tjenester for kommunale oppdragsgivere og privat personer.

Samtaletjenester: 

  • omsorgsrollen og barns behov i alle aldre
  • traumesensitiv omsorg
  • foreldrekonflikter og bistand til å utforme samværsavtaler
  • sinnemestring til unge og voksne
  • forståelse av vold og voldens mekanismer
  • problemskapende dataspilling og hjelp til å lage spilleavtaler mellom foreldre og barn
  • veiledning til ansatte i skolen

Ved behov for samtaler, ta kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Espen Deschington

Telefon: 90652252

Epost: espen@familiekonsult.no

Orgnummer: 830144412