/* Hide footer */ #main-footer { height: 0 !important; overflow: hidden; }
Select Page

FAMILIEKONSULT

Familiekonsult er et enkeltpersonsforetak som tilbyr veiledningstjenester i Oslo og omegn for familier med ulike og sammensatte behov.

MÅLGRUPPE

Barn, unge og foreldre som av ulike årsaker har behov for samtaler og veiledning.
Familiekonsult tilbyr tjenester for kommunale oppdragsgivere og privatpersoner.

VEILEDNINGSTJENESTER

  • omsorgsrollen og barns behov i alle aldre
  • barns ulike utviklingsstadier
  • traumesensitiv omsorg
  • foreldrekonflikter og bistand til å utforme samværsavtaler
  • fremme god kommunikasjon mellom parter
  • sinnemestring til unge og voksne
  • forståelse av vold og voldens mekanismer
  • problemskapende dataspilling og hjelp til å lage spilleavtaler mellom foreldre og barn
  • veiledning til ansatte i skolen
  • samvær under tilsyn
+47 906 52 252 | espen@familiekonsult.no | Bertrand Narvesensvei 2, 0661 Oslo

Org: 830 144 412

Familiekonsult © 2023

Nettsiden er levert av Teikna.no AS